480.000 ευρώ θα διαθέσει για δημοτικά πάρκινγκ ο Δήμος Καρπάθου για τα έτη 2023-26

480.000 ευρώ θα διαθέσει για δημοτικά πάρκινγκ ο Δήμος Καρπάθου για τα έτη 2023-26