Δημοτικό Γυμναστήριο Καρπάθου. Αποφασίστηκε από τον ΚΟΠΑΠ η μίσθωση νέου χώρου!

Δημοτικό Γυμναστήριο Καρπάθου. Αποφασίστηκε από τον ΚΟΠΑΠ η μίσθωση νέου χώρου!

Κατά την Συνεδρίαση του ΚΟΠΑΠ, την Παρασκευή, 9 Απριλίου, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η πρόταση της Προέδρου κας Ρηγοπούλα Καλή – Φιλιππούση για την μίσθωση νέου ακινήτου με στόχο την στέγαση του Δημοτικού Γυμναστηρίου Καρπάθου. Η διαδικασία της μίσθωσης ακινήτου πρόκειται να γίνει με βάση τα όσα ορίζονται στο ΠΔ 270/1981 και εξουσιοδοτήθηκε η πρόεδρος για τις περαιτέρω ενέργειες.

Στην εισαγωγική εισήγηση η κα Φιλιππούση ανέφερε:

«Επειδή, το δημοτικό γυμναστήριο δεν μπορεί να λάβει άδεια λειτουργίας στον χώρο που βρίσκεται, θα πρέπει να μετακινηθεί σε άλλο κατάλληλο χώρο. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να είναι ισόγειος για λόγους ασφαλείας, με έξοδο κινδύνου. Επίσης, ο χώρος θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε ΑΜΕΑ. Επειδή, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να στεγάσει το γυμναστήριο, προτείνω να μισθωθεί χώρος ώστε και η έδρα του Δήμου να έχει δημοτικό γυμναστήριο. Προκειμένου να βρεθεί το κατάλληλο προς μίσθωση ακίνητο, προτείνω τη διεξαγωγή δημοπρασίας σύμφωνα με το ΠΔ 270/81. Σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η κατάρτιση των όρων, η σύνταξη της διακήρυξης και η κατακύρωση όλων των δημοπρασιών είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής επιτροπής για του Δήμους – για τον ΚΟΠΑΠ το Διοικητικό του Συμβούλιο».

Επικοινωνήσαμε με την Πρόεδρο του ΚΟΠΑΠ και όπως μας εξήγησε τα όργανα που υπάρχουν θα μεταφερθούν στο νέο γυμναστήριο, ενώ έχει γίνει πρόβλεψη για αγορά νέων οργάνων ύψους έως 25.000 ευρώ. Το κρίσιμο θέμα, όπως ανέφερε στα Καρπαθιακά Νέα η κα Φιλιππούση, «είναι η αδειοδότηση του νέου γυμναστηρίου και για αυτό ο νέος χώρος θα πρέπει να τηρεί όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος».

Επίσης στο ΚΟΠΑΠ επεξεργάζονται τους τρόπους ώστε άμεσα να υπάρξει πρόσληψη ενός ατόμου, το πιθανότερο με ειδικότητα γυμναστή, για να λειτουργήσει τον χώρο.

Η κα Φιλιππούση δεν έκρυψε την υπερπροσπάθεια που γίνεται για να επιτευχθούν οι στόχοι Καρπαθιακού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας αφού με την πανδημία υπάρχουν πολλές και επιπλέον καθυστερήσεις και οι εργαζόμενοι που τρέχουν τις διαδικασίες είναι μετρημένοι στα δάχτυλα και δεν προλαβαίνουν.