ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Το δημοτικό σχολείο του ΟΘΟΥΣ στο πέρασμα των χρόνων! Εσπερίδα στις 11 Αυγούστου

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Το δημοτικό σχολείο του ΟΘΟΥΣ στο πέρασμα των χρόνων! Εσπερίδα στις 11 Αυγούστου