Για την κατασκευή Δημοτικού Σφαγείου στο ΣΠΟΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ γνωμοδοτεί η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Για την κατασκευή Δημοτικού Σφαγείου στο ΣΠΟΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ γνωμοδοτεί η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Στις 18 Οκτωβρίου 2023 συνεδριάζει η Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Σ.Καράγιωργα 22) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με:

– τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010 και την απόφαση 12/2022 του Περιφερειακού Συμβουλίου για συγκρότηση και μεταβίβαση σε αυτήν της αρμοδιότητας «Γνωμοδότηση για έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», για συζήτηση και λήψη αποφάσεων και ανάμεσα στα θέματα καταγράφουμε εκείνο που αφορά την Κάρπαθο:

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : «Κατασκευή σφαγείου Δήμου Καρπάθου στη θέση «Άσπρη Βολά» της Τ.Κ. Σποών, Δ.Ε. Καρπάθου, Δήμου Καρπάθου, Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου, περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Φορέας του έργου: Δήμος Καρπάθου (ΠΕΤ 2308987227).

13.10.2023

Καρπαθιακά Νέα