Τα δυο θέματα που έφεραν οι 13 Δημ. Σύμβουλοι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο

Τα δυο θέματα που έφεραν οι 13 Δημ. Σύμβουλοι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο

Με τα δυο θέματα που αιτήθηκαν οι 13 Δημοτικοί Σύμβουλοι συνεδριάζει την Δευτέρα 19 Απριλίου,στις 18.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπάθου.

  • ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:
    Παροχή εξειδικευμένων κινήτρων σε ιατρικό προσωπικό του Γ. Νοσοκομείου
    Καρπάθου “AΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ” και Π.Ι.Καρπάθου.
  • ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:
    Παροχή γραφειακής υποστήριξης των παρατάξεων της αντιπολίτευσης.

Οι αίτηση των συμβούλων εί΄χε κατατεθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο πρωτόκολλο του Δήμου Καρπάθου στις 10-4-2021.