Στο Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητηθεί η διαφορά του Δήμου Καρπάθου με κατασκευαστική εταιρία

Στο Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητηθεί η διαφορά του Δήμου Καρπάθου με κατασκευαστική εταιρία

Για την επίλυση της διαφοράς μεταξύ Δήμου Καρπάθου και της εταιρίας «ΑΡΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» τα μέλη, της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου κατά την έκτακτη συνεδρίαση της 14 Σεπτεμβρίου 2022, αποφάσισαν ΟΜΟΦΩΝΑ να γίνει παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση, λόγω σπουδαιότητας.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Βασιλαράκης

Τα μέλη
1. Νταής Νικόλαος
2. Παραγυιός Εμμανουήλ
3. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ 4. Τσέρκης Εμμανουήλ