Στις 18.00 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου. 21 θέματα περιμένουν από τις 21 Δεκεμβρίου

Στις 18.00 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου. 21 θέματα περιμένουν από τις 21 Δεκεμβρίου