Συνεδριάζει τη Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2023, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου - 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Συνεδριάζει τη Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2023, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου - 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη