ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά τον καθορισμός τιμής ζώνης για την Κάρπαθο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά τον καθορισμός τιμής ζώνης για την Κάρπαθο

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωι, Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023, δια περιφοράς (μέσω email και τηλεφώνου) έκτακτη συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Δήμου Καρπάθου με θέμα «Διατύπωση δικαιολογημένης γνώμης σε σχέση με τις αντικειμενικές αξίες του Δήμου Καρπάθου», κατόπιν της με υπ’ αρ. πρωτ. 730 /06-02-2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Μανωλάκη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-10-2019).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Μιχαήλ Μανωλάκης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Δημάρχου Καρπάθου κ. Ιωάννη Νισύριου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ και ζητείται ο καθορισμός τιμής ζώνης στη νήσο Κάρπαθο,

1) Ως προς τα Πηγάδια, για τα οποία υφίσταται σχέδιο πόλεως και συντελεστές αξιοποίησης ακινήτων (Σ.Α.Ο), που εκτοξεύουν αδικαιολόγητα τις αντικειμενικές αξίες, η τιμή ζώνης να μειωθεί απ’ το ποσό των 750 ευρώ, στο ποσό των 350 ευρώ.

2) Για τους λοιπούς οικισμούς να τεθεί ανώτατο όριο τιμής ζώνης, το ποσό των 400 ευρώ, κλιμακούμενο προς τα κάτω, ανάλογα με τις πραγματικές εμπορικές αξίες, του δείκτη εμπορικότητας, τις δυνατότητες δόμησης και τουριστικής αξιοποίησης κάθε οικισμού. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την Πλατφόρμα Εφαρμογής του Υπουργείου Οικονομικών υποβολή γνώμης:

1. Οικισμός Απερίου ποσό 300 ευρώ.

2. Οικισμός Αρκάσας ποσό 300 ευρώ.

3. Οικισμός Αρκάσας-Φοινίκι ποσό 400 ευρώ.

4. Οικισμός Βωλάδας ποσό 300 ευρώ.

5. Οικισμός Βωλάδας-Κυρά Παναγιά ποσό 400 ευρώ.

6. Οικισμός Καρπάθου ποσό 350 ευρώ.

7. Οικισμός Μενετών Κήπος Αφιάρτη ποσό 400 ευρώ.

8. Οικισμός Μενετών ποσό 300 ευρώ.

9. Οικισμός Μεσοχωρίου Κάτω Λευκός (Παραδοσιακός) ποσό 400 ευρώ.

10. Οικισμός Μεσοχωρίου Λευκός ποσό 300 ευρώ.

11. Οικισμός Μεσοχωρίου (Παραδοσιακός) ποσό 300 ευρώ.

12. Οικισμός Όθους ποσό 300 ευρώ.

13. Οικισμός Πυλών ποσό 300 ευρώ.

14.Οικισμός Σπόων Άγιος Νικόλαος ποσό 400 ευρώ.

15.Οικισμός Σπόων ποσό 300 ευρώ.

16.Οικισμός Ολύμπου Διαφανίου ποσό 400 ευρώ.

17.Οικισμός Ολύμπου (Παραδοσιακός) ποσό 300 ευρώ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Μιχαήλ Μανωλάκη

Τα Μέλη: 1. Μανωλάκης Μιχαήλ 2. Ανδρέου Νικόλαος 3. Βασιλαράκης Εμμανουήλ 4. Δήμαρχος Γεώργιος 5. Διακολιός Μιχαήλ 6. Ζανάκης Δημήτριος 7. Καλή -Φιλιππούση Ρηγοπούλα 8. Κωνσταντινίδης Δημήτριος 9. Λύκος Νικόλαος 10.Λυριστής Ιωάννης 11.Μανωλάκης Θεοδόσιος 12.Νταής Νικόλαος 13.Παραγυιός Εμμανουήλ 14.Πρωτόπαπας Μηνάς 15.Ρεϊσης Μιχαήλ 16.Σακέλλης Κομνηνός 17.Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ 18.Τσέρκης Εμμανουήλ 19.Φελλουζή Ευαγγελία

6.2.2023

Καρπαθιακά Νέα