Η αντικατάσταση του χλοοτάπητα του Δημοτικού Σταδίου, γράφει ο Νίκος Κανάκης

Η αντικατάσταση του χλοοτάπητα του Δημοτικού Σταδίου, γράφει ο Νίκος Κανάκης

 

 Προκηρύχθηκε από το Δήμο  ο διαγωνισμός  για την προμήθεια χλοοτάπητα  του Δημοτικού σταδίου  συνολικού προϋπολογισμού 599.874,80 ευρώ .  Οι 500.000  διατίθενται για την προμήθεια του   χλοοτάπητα και των εξαρτημάτων για το πότισμά του  και 100.000 για την  προμήθεια  1000 καθισμάτων και  τριών στεγάστρων  κερκίδων.

Οι σχετικές πιστώσεις  προέρχονται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ , από το οποίο ο Δήμος   χρηματοδοτήθηκε αρχές του 2019  με 600.000  για  την «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων».  Το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο   με την 17/2019 απόφασή του αποδέχθηκε την χρηματοδότηση και εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο για την υποβολή Τεχνικού Δελτίου  χωρίς όμως  να καθορίσει τα έργα   που θα προτείνονταν για χρηματοδότηση  . Παρόμοια πρακτική εφαρμόσθηκε σε όλες  τις προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων  στα προγράμματα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι και ΙΙ με αποτέλεσμα ο Δήμαρχος σε συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους να αποφασίζει χωρίς προηγούμενη διαβούλευση ποια έργα θα προταθούν για ένταξη  και το Δημοτικό Συμβούλιο να βρίσκεται  εκ των υστέρων προ τετελεσμένων γεγονότων  και στην ανάγκη να εγκρίνει την υλοποίηση των προτάσεων .

Στην  προκειμένη περίπτωση ενώ  σύμφωνα με την πρόσκληση  θα μπορούσε να  προταθεί  η    κατασκευή ή συντήρηση μέχρι δυο αθλητικών εγκαταστάσεων  επιλέχτηκε  να διατεθούν 500.000  ευρώ για την  αντικατάσταση του χλοοτάπητα του Δημοτικού σταδίου, που βρίσκεται σε αχρησία  επί οκτώ χρόνια ,  με φυσικό και πάλι χλοοτάπητα  η συντήρηση του οποίου  χρειάζεται γύρω στις 40.000 το χρόνο και   κατανάλωση πάνω από 5.000 κμ πόσιμου νερού, που δεν επαρκεί για τις ανάγκες ύδρευσης.  Θα μπορούσε  ο χλοοτάπητας να  αντικατασταθεί με  συνθετικό  με το μισό  περίπου κόστος   και το υπόλοιπο της πίστωσης να διατεθεί για  κατασκευή άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων  που λείπουν από την Κάρπαθο .

 Φαίνεται   πως  στόχος του «μελετητή»  ήταν η απορρόφηση της πίστωσης και όχι η κατασκευή ή βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων, που θα ήταν χρήσιμες για τους κατοίκους του νησιού μας.  Στο συμπέρασμα αυτό  οδηγεί το γεγονός πως  μόνο η  αντικατάσταση του  χλοοτάπητα    επιφάνειας 8500 τμ. κοστολογείται   472.000 ευρώ  ήτοι  55  €/τμ όταν η μέση τιμή εξ υπαρχής κατασκευής και τοποθέτησης χλοοταπητα κυμαινεται από 20-25€/τμ  και το κόστος αντικατάστασής του δεν ξεπερνά  τα 15 €/τμ.    Σύμφωνα με αντίστοιχες μελέτες , δημοσιευμένες στο διαδίκτυο ,  το κόστος της προμήθειας και  αντικατάστασης του φυσικού χλοοτάπητα του γηπέδου του Ηροδότου Ηρακλείου   επιφάνειας  9.500 τμ  με ίδιας ποιότητας χλοοτάπητα,    ανέρχεται σε 118.000 ευρώ , του δημοτικού γηπέδου  Λευκάδας έκτασης 8800 τμ ,    70. 458,56 €  και  του ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ  επιφανειας 7.700 τμ. 105.000  € »  [i].  

Περιμέναμε πως η οικονομική επιτροπή  του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω  επισημάνσεις θα ζητούσε την τροποποίηση της μελέτης με πρότυπο την αντίστοιχη του  Δήμου Ηρακλείου  και τα σημαντικά ποσά που θα εξοικονομούντο να  διατεθούν σε  άλλες απαραίτητες εργασίες συντήρησης  του σταδίου, όπως είναι οι πυλώνες φωτισμού και το ταρτάν  ή   για την κατασκευή ή  βελτίωση άλλων πιο χρήσιμων αθλητικών εγκαταστάσεων στην πόλη.  [ii] Προφανώς όμως  προτάχθηκε η εύκολη απορρόφηση της πίστωσης αντί της αποτελεσματικής  και προς όφελος των δημοτών χρησιμοποίησή της.

[i]   Η  μεγάλη διαφορά  σε σχέση  με το  κόστος της μελέτης του δήμο Ηρακλείου  προκύπτει κυρίως από την προμήθεια 10πλάσιας ποσότητας άμμου (2810 κμ)  αξίας 188.000 ευρώ) για  την υπόβαση, καθώς  και  την προμήθεια αποστραγγιστικού πλέγματος  αξίας 107.000 ευρώ  που δεν προβλέπεται  από τις εθνικές προδιαγραφές ακόμη και για την εξ υπαρχής εγκατάσταση του χλοοτάπητα. Αξιοσημείωτο ακόμη είναι πως τα καθίσματα κοστολογήθηκαν προς 43 ευρώ  όταν η αξία τους στην αγορά είναι  γύρω στα 15 ευρώ .

πηγή: https://protaikarpathos.blogspot.com