ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: Έπεσαν οι υπογραφές για την προμήθεια χλοοτάπητα και διαφόρων υλικών

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: Έπεσαν οι υπογραφές για την προμήθεια χλοοτάπητα και διαφόρων υλικών

 

Προμήθεια χλοοτάπητα  για το Δημοτικό Στάδιο  Καρπάθου.

Υπογράφτηκε από τους συμβαλλόμενους το συμφωνητικό  για την προμήθεια  χλοοτάπητα  και διαφόρων υλικών  στο Δημοτικό Στάδιο  Καρπάθου .  Η δαπάνη για την παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Υπ. Εσωτερικών, Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης Π. Δ. Ε.,  σύμφωνα με  την αριθ. Πρωτ. 23939/15-04-2020  απόφασή του  με την οποία έγινε ένταξη  της Πράξης “ Προμήθεια  χλοοτάπητα  και διαφόρων υλικών στο Δημοτικό Στάδιο Καρπάθου” στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ προϋπολογισμού  600.000 ευρώ  με ΦΠΑ 24% και με πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπ. Εσωτερικών.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  χλοοτάπηα και άλλων υλικών  για τις ανάγκες του  Δημοτικού  Σταδίου  Καρπάθου  εμβαδού 8.500 τ.μ. Πέραν  του φυσικού  χλοοτάπητα  προβλέπεται  η προμήθεια  των  υλικών επιφανειακής  απορροής,  αμμώδους εδαφικού υποστρώματος, η προμήθεια αρδευτικών υλικών, η προμήθεια συνθετικού και  υβριδικού χλοοτάπητα  και η προμήθεια σκεπάστρου  και καθισμάτων  κερκίδας.Η διάρκεια  της παρούσας σύμβασης  ορίζεται  από την υπογραφή της (ημερομηνία  υπογραφής 11-08-2023)  για 160  ημερολογιακές ημέρες

Αναμφίβολα, η ολοκλήρωση του έργου  θα συμβάλει  στην   αποκατάσταση  της εικόνας  του   Δημοτικού  Σταδίου  Καρπάθου  αλλά και της δυνατότητας  χρήσης του ως κέντρου άθλησης  και διεξαγωγής αθλητικών γεγονότων  στο νησί μας . Επιπλέον,  θα αποτελέσει  κίνητρο  στους νέους της Καρπάθου  για περαιτέρω  ενασχόληση με τον Αθλητισμό.

Κάρπαθος, 17 Αυγούστου 2023

Ο  Δήμαρχος Καρπάθου ,

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος

Καρπαθιακά Νέα