Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Καρπάθου

Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Καρπάθου

Συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στις 6 μ.μ. το δημοτικό συμβούλιο Καρπάθου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, είναι τα εξής:

  1. Έγκριση παράτασης συμβάσεων στο πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
  2. Έγκριση ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης για την λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στον Δήμο καρπάθου.
  3. 3.Ορισμός εκπροσώπου Δήμου στην Επιτροπή χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών 2021.
  4. Εκπροσώπηση Δήμου καρπάθου στις τράπεζες.
  5. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση τακτικού μέλους ΔΣ της επιτροπής Τουριστικής προβολής.
  6. Αποδοχή παραίτησης του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Σπανού από τακτικό μέλος της Αιολικής Καρπάθου ΑΕ
  7. Έγκριση πρακτικών άρσης κυκλοφορίας Υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπάθου λόγω ασύμφορου κυκλοφορίας των
  8. Εφαρμογή της με αριθμό 54793/14.9.2018 Απ΄ποφασης Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου