Ντίνος Καραξής: "Η μελέτη "Γιαμίν" δεν ικανοποιεί τους κατοίκους της Καρπάθου..."

Ντίνος Καραξής: "Η μελέτη "Γιαμίν" δεν ικανοποιεί τους κατοίκους της Καρπάθου..."

Η παρουσίαση του κ. Γεωργίου Γιαμίν για την μελέτη του λιμένος Καρπάθου είναι ακριβώς ίδια με αυτή που παρουσίασε προ ημερών ο πατήρ του κ. Αλμπέτρος Γιαμίν πρόεδρος της Εταιρείας μελετών. Ουδεμία νέα η συμπληρωματική πρόταση στην αρχι κή μελέτη η οποία έχει δεχθεί πλήθος παρατηρήσεων.

Επί πλέον ο κ. Γεώργιος Γιαμίν,μας έδωσε την εντύπωση με την ομιλία του ότι ζητούσε τρόπον τινά την επιείκεια του κοινού για τον σχεδιασμό αυτό που προτείνεται για το λιμάνι Καρπάθου, καθ’τι οι δυνατότητες επιλογής ήταν περιορισμένες λόγω των προκαθορισθέντων όρων σύνταξης της ανατεθείσης από την αρμόδια Υπηρεσία μελέτης.
Πέραν της προκαθορισθείσης δαπάνης, αποδεικνύεται περίτρανα η προσπάθεια που καταβάλεται εκ των υστέρων (με όλες τις δυσκολίες πο παρουσιάζονται) δια την προσέγγισην κρουαζιερόπλοιου που αρχικώς είχε απορριφθεί.
Επαναλαμβάνω ότι η μελέτη κ. Γιαμίν δεν ικανοποιεί τους κατοίκους Καρπάθου που απαιτούν για το νησί τους ένα λιμάνι αντάξιο των προσδοκιών τους για περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη και ευημερία.
Κωνσταντίνος Καραξής