Ντίνος Καραξής: "Η Κάρπαθος δεν είναι για λιμάνι είναι μάλλον για...... κλάματα;"

Ντίνος Καραξής: "Η Κάρπαθος δεν είναι για λιμάνι είναι μάλλον για...... κλάματα;"

Διάβασα το manifesto της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που ενώ δίνει την έγκριση κατασκευής του λιμανιού, παράλληλα αναφέρει όλες τις προϋποθέσεις που θέτει η Ε. Σ. Α. Λ για να δώσει τη τελική έγκριση κατασκευής του έργου, καθώς επίσης και στην αναφορά των άλλων Υπηρεσιών που εμπλέκονται στην υπόθεση : “λιμάνι Καρπάθου” (μου προξένησε εντύπωση η περιγραφή για τη μεγάλη μαρίνα, ό.τι: Ούτε λίγο, ούτε πολύ έχει δυνατότητα ελλιμενισμού πενήντα (50) σκαφών μήκους 13-20 μέτρων!!).

Περίλυπος αναφέρω : Η Κάρπαθος δεν είναι για λιμάνι είναι μάλλον για…… κλάματα;;!

Επίσης παρακολουθώντας σε Video την ομιλία του Γιώργου Χατζηκουτσού, προέδρου του δημ. συμβουλίου Πηγαδίων, διεπίστωσα ό.τι πρόκειται να διοχετευθεί στο κεντρικό δίκτυο ύδρευσης του Δήμου ποσότητα νερού από το φράγμα κατόπιν διυλίσεως. Το ερώτημα που γεννάται είναι το εξής: Έγινε έλεγχος για καταλληλότητα του νερού προς πόσιν και εξεδόθη ανάλογο πιστοποιητικό από την αρμόδια υπηρεσία;; Εάν το νερό αυτό θα διατεθεί δια οιαδήποτε άλλη χρήση, πρέπει να ανακοινωθεί στους κατοίκους των Πηγαδίων προς αποφυγή δυσάρεστων επιπτώσεων δια την υγεία τους.