Σχόλιο του ΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΞΗ, για τη συνέντευξη του π. υπουργού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΥΛΙΔΗ στα Καρπαθιακά Νέα

Σχόλιο του ΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΞΗ, για τη συνέντευξη του π. υπουργού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΥΛΙΔΗ στα Καρπαθιακά Νέα

ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Συνέντευξη στα Καρπαθιακά νέα πρώην Υπουργού κ. Αριστοτέλη Παυλίδη. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τον κ. Αριστοτέλη Παυλίδη για την συνέντευξη που έδωσε στα Καρπαθιακά νέα με θέμα το λιμάνι Καρπάθου.

Όμως, παρά την εκτίμηση που είχα και διατηρώ στο πρόσωπο του κ. πρώην Υπουργού θα μου επιτραπεί να εκφράσω τις παρατηρήσεις και απόψεις μου.

1. Η παρέμβαση του κ. Αριστοτέλη Παυλίδη μας προέκυψε αρκετά καθυστερημένη…

2.Οι επεξηγήσεις προς υποστήριξη της προταθείσης από την Περιφέρεια μελέτης κ. Γιαμίν δεν έπεισαν για τους κάτωθι λόγους:

α) Επικαλοΰμενος το περιβάλλον θεωρεί την ανωτέρω μελέτη αρκούντως ικανοποιητική για το νησί της Καρπάθου.

β) Όσον αφορά την πλαγιοδέτηση κρουαζιερόπλοιου,ερωτηθείς απήντησε ό,τι δεν είναι απαραίτητη αφού τα κρουαζιερόπλοια διαθέτουν… βάρκες. (Μου θύμησε το “Ανδρος” αρόδου με τα καΐκια πριν τη κατασκευή του υπάρχοντος λιμενοβραχίονα.)

γ) Ουδεμία αναφορά για προτεινόμενη μελέτη που επίσης σέβεται το περιβάλλον και δίνει τη δυνατότητα πλαγιοδέτησης κρουαζιερόπλοιου.

3.Όσον αφορά στη χρηματοδότηση του έργου που (παγώνει) θέτει το σύνηθες δίλημμα : Εάν δε συναινέσεται στη μελέτη που σας προτείνεται, τα χρήματα θα διατεθούν για έργο σε……. άλλο νησι. (εννοείται της Δωδ/σου).

Κατά τη γνώμη μου ουδέν δίλημμα τίθεται: Εάν δε βελτιωθεί η προταθείσα ελλιπής και προβληματική μελέτη η Κάρπαθος μπορεί να περιμένει ακόμη αφού επί σαράντα και πλέον χρόνια περίμενε για ένα λιμάνι που της αξίζει!!