Ντίνος Καραξής: Για εκλογές 8ης Οκτωβρίου (Τσάρτερς και ψηφο- αεροπλάνα ΚΆΝΟΥΝ ΚΑλΟ!! )

Ντίνος Καραξής: Για εκλογές 8ης Οκτωβρίου (Τσάρτερς και ψηφο- αεροπλάνα ΚΆΝΟΥΝ ΚΑλΟ!! )

ΠΡΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΑ ΝΕΑ

Για εκλογές 8ης Οκτωβρίου ( Τσάρτερς και ψηφο- αεροπλάνα ΚΆΝΟΥΝ ΚΑλΟ!! )

Τον άλλο μήνα στις οκτώ τσάρτερς μ’άλλους τουρίστες,

που θά ´ ναι μόνο ημεδαποί μ´ονόματα σε λίστες.

Ο κάθε υποψήφιος που αεροπλάνο θα ναυλώσει

εισητήριο θα πληρωθεί για όποιον τον σταυρώσει.

Κι’ αν είναι μέσο σύνηθες για τη ψηφο-θηρία,

χρόνια που εφαρμόζεται προς τι η απορία;

Ψηφο- αεροπλάνο σα προσγειωθεί κάτω στον Αφιάρτη,

τη μέρα που θάν ´οι εκλογές θ´αρχίσει και ……το πάρτυ

´Θα είναι μέρα εορτής κι´αγάπης στο νησί μας

κιάς είν´η αγάπη δυό λογιώ(ν) κατά προτίμησή μας

Οι “Εμείς εδώ Τους από ´κει” θα τους προϋπαντήσουν

μ ´αγάπη και χαμόγελα το χέρι θα τους σφίξουν!!

Στο ίδιο κόμμα αν ανήκουσι θα σφιχταγγαλιαστούνε

για τα “Εμείς εδώ Σεις από κεί”, όλα θα ξεχαστούνε.

Μετά από τις εκλογές όποιος επικρατήσει,

το κλίμα αγάπης εύχομαι να το διατηρήσει!!

Ντίνος Καραξής

15.9.2023

Καρπαθιακά Νέα