Ο Ντίνος Καραξής γράφει για τη "Μελέτη οχληρών φορτίων στην περιοχή Αγία (Γ)κάρα"

Ο Ντίνος Καραξής γράφει για τη "Μελέτη οχληρών φορτίων στην περιοχή Αγία (Γ)κάρα"

Προς ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΆ ΝΈΑ Γράφει ο Ντίνος Καραξής

Η δημοσίευση του Δήμου Καρπάθου για κατασκευή λιμενοβραχίονα για τα πλοία οχληρών φορτίων και η θέση κατασκευής (περιοχής Αγία Κάρα) πρέπει να προβληματίσει κάθε σώφρονα δημότη.

Η θέση αυτή επροτάθη από τον κ. Δήμαρχο στον κ.Γιαμίν (μελετητή του έργου) δίχως να του δοθεί η δυνατότητα εξέτασης εναλλακτικής λύσεως για διαφορετική θέση κατασκευής του έργου. Ο κ.Δήμαρχος αυτοβούλως επέλεξε την τοποθεσία αυτή, υποστηρίζοντας ότι οι υπάρχοντες εκεί ύφαλοι που εκτείνονται από ακτής εντός θαλάσσης σε μήκος περίπου 60-70 μέτρων θα διευκόλυναν την κατασκευή και θα μείωναν τη δαπάνη του έργου

Όπως, όμως, αναφέρεται περιγραφικά για τις βασικές εργασίες κατασκευής λιμενικών έργων απαιτείται η ” Η πραγματοποίηση εκσκαφών πυθμένα ” για τοποθέτηση λιθορριπής έδρασης τεχνιτών ογκολίθων.

Ως εκ τούτου οι υπάρχοντες ύφαλοι μάλλον αυξάνουν παρά να μειώνουν τη δαπάνη του έργου προϋπολογισθείσα στα 7.300 εκατ.ευρώ όταν για το κεντρικό λιμάνι διατίθενται 7.700 ;;!!

Ο κ.Δήμαρχος με την επιλογή αυτή επιμένει αδιαφορώντας για τις αρνητικές επιπτώσεις που θα προκύψουν στη περιοχή για την αξιοποίηση των παραλιακών ιδιοκτησιών και πολύ περισσότερο της μεγάλης οικοπεδικής εκτάσεως ανήκουσα στη Ιερά Μητρόπολη Καρπάθου-Κάσου (κάμποι της Παναγίας).

Όσον αφορά εις τον” κόμβο ” επαρχιακής οδού προς εξυπηρέτηση εισόδου – εξόδου οχημάτων από και προς το Γεν. Νοσοκομείο είναι αδύνατο να επιβαρυνθεί με δύο επί πλέον λωρίδες εισόδου -εξόδου από και προς τον λιμενοβραχίονα βαρέων οχημάτων.

Ως προς αυτό δύναται να ζητηθεί η γνώμη του διακεκριμένου συγκινωνιολόγου συντοπίτη μας κ. Βασιλείου Χαλκιά. Δεδομένου του περιορισμένου χρόνου θητείας της Δημοτικής αρχής και εφόσον σε λίγους μήνες αρχίζει η προεκλογική περίοδος γεννάται ευλόγως το ερώτημα : Που αποσκοπούν οι ανακόλουθες αυτές ενέργειες αναθέσεως μελετών έργων με εγκρίσεις δαπανών όταν η κατασκευή τους τίθεται εν αμφιβόλω;;

Εν κατακλείδι, ουδεμία απολύτως προτεραιότητα έχει δοθεί στα υπό κατασκευή αναγκαία έργα και συγκεκριμένα, ενώ εκκρεμεί η μελέτη του κυρίως λιμένα, μελετάται και χρηματοδοτείται έργο ανάπλασης παραλιακού δρόμου,( με παράλειψη το βιολογικό) και εντός ημερών ο κ. Δήμαρχος ζητά επικύρωση μελέτης λιμένος στην Αγία Κάρα και ψήφισμα της δαπάνης από την Ο. Ε του Δήμου εις την οποία προΐσταται.

Εάν ο κ. Δήμαρχος πιστεύει ό,τι με τις ενέργειες αυτές ,αποχωρών προσφέρει κάτι σημαντικό που θα αποβεί προς όφελος του τόπου, επαφίεται στους δημότες να τον κρίνουν ,αξιολογώντας το έργο του…..

22.11.2022

Καρπαθιακά Νέα