Ντίνος Καραξής: "Προβληματισμός για τις μεθοδεύσεις και τις παλινωδίες του Δημάρχου στη λήψη αποφάσεων για να παρουσιάζει εαυτόν ως Πόντιο Πιλάτο"

Ντίνος Καραξής: "Προβληματισμός για τις μεθοδεύσεις και τις παλινωδίες του Δημάρχου στη λήψη αποφάσεων για να παρουσιάζει εαυτόν ως Πόντιο Πιλάτο"

Προς

ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΆ ΝΕΑ.

Γράφει ο Ντίνος Καραξής.

Η πρόσφατη απόφαση στον Δήμο Καρπάθου που αφορά εις το λιμάνι οχληρών φορτίων με εισήγηση του κ.Δημάρχου, ληφθείσα ομοφωνως από καλοπροαίρετους συμβούλους και υπηκόους του, καθώς και ενός εκ των αποστατών κ.κ. Αντιδημάρχων, πρέπει να χαροποιεί τους δημότες διότι, ως διαφένεται , οι εκλεγμένοι του Δήμου από τούδε και στο εξής , έστω και την τελευταία (προεκλογική) περίοδο της θητείας τους απεφάσισαν να συνεργασθούν ” εν ειρήνη “.

Παράλληλα όμως κάθε δημότης προβληματίζεται για τις μεθοδεύσεις και τις παλινωδίες που ακολουθούν τον κ. Δήμαρχο στη λήψη αποφάσεων για να παρουσιάζει εαυτόν ως Πόντιο Πιλάτο.

Δια του λόγου το αληθές: Διερωτώμεθα τα εξής:

Δε γνώριζε ο κ. Δήμαρχος της αντιδράσεις της Μητροπόλεως για τους “κάμπους της Παναγίας ” πριν υποδείξει τη θέση ” Αγία Κάρα ” για την κατασκευή του έργου ,να αναθέτει μελέτη, με συγκεκριμένη αμοιβή, ζητώντας ψήφισμα από τα μέλη της Ο.Ε στην οποία προΐσταται;

Τώρα που παρουσιάζεται ως εναλλακτική λύση η θέση Βρόντι, ήρθησαν οι αποκλεισμοί Υπηρεσίας Αρχαιολογίας και ο μή καθορισμός ορίου αιγιαλού ;

Η απόφαση που ελήφθη για λιμάνι στη θέση αυτή αναφέρει ότι θα φιλοξενεί μόνον τα πλοία οχληρών φορτίων;

Η πρόταση (βελτιωμένη από την αρχική που απερρίφθη από το Υ.Ε.Ν) που δημοσιεύται στην “Καρπαθιακή ” δια του κ. Ν. Κανάκη (Υπ/ρχου ε.α.Λ .Σ) περιλαμβάνει δια ελλιμενισμό παντός είδους πλοίο πλην κρουαζιερόπλοιου.

Στη μελέτη δεν αναφέρεται η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου , με την κατασκευή παραλιακού δρόμου από τον όρμο στη θέση ”κατάκωλο” που διασχίζει την παραλία του εργοστασίου Δ.Ε.Η ,και δια μέσου ιδιοκτησιών καταλήγει στην Επαρχιακή οδό Πηγάδια – Απέρι.

Εάν αυτή η πρόταση είναι πράγματι του Λ.Τ Ρόδου γιατί δεν φέρει υπογραφή του συντάξαντος τη μελέτη;

Θα θέλαμε επίσης , η προϊσταμένη Τεχν. Υπηρεσίας του Λ.Τ Ρόδου κ. Μαρίκα Δεληγιάννη να μας διαβεβαιώσει ότι η μελέτη – πρόταση που κατατίθεται στον Δήμο Καρπάθου από τον κ. Κανάκη, όντως είναι πρόταση της καθ’ ύλην αρμόδιας Υπηρεσίας του Λ.Τ. Ρόδου με σύμφωνον γνώμη του προέδρου κ. Παπαοικονόμου .

Επίσης εάν έχει εξουσιοδοτηθεί ο κ. Κανάκης από την Υπηρεσία να υποβάλει στο Δήμο Καρπάθου τη πρόταση λιμένος στη θέση Βρόντι που συνεπάγεται την αντίθεση του Λ.Τ. Ρόδου προς την ανατεθείσα μελέτη από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην Εταιρεία Μελετών κ. Γιαμίν που προβλέπει κατασκευή λιμενοβραχίονα εντός της πόλεως Πηγαδίων ,στη θέση ” Γαρόνησο ”

Μετά τις απαραίτητες διευκρινήσεις το περί λιμένος θέμα Πηγαδίων Καρπάθου ,έχω τη πεποίθηση, ό,τι θα διαλευκανθεί πλήρως και θα χρήζει περαιτέρω σχολίου……

Ντίνος Καραξής

29.11.2022

Καρπαθιακά Νέα