Παρέμβαση του Ντίνου Καραξή μετά τη Συνεδρίαση του Δήμου Καρπάθου

Παρέμβαση του Ντίνου Καραξή μετά τη Συνεδρίαση του Δήμου Καρπάθου

Ο Δήμαρχος, συνεχίζει να μιλά για το λιμάνι, ισχυριζόμενος ότι όλα είναι έτοιμα για τη κατασκευή του έργου.Έχω την αίσθηση ότι ήρθε η ώρα να επέμβει η Δικαιοσύνη και να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για τις μεθοδευμένες ενέργειας που έχουν σκοπό αγνοώντας, τις παρατηρήσεις του Υ.Ε.Ν για πρόσθετες απαιτούμενες μελέτες καθοριστικές για την τελική έγκριση και επικύρωση της αρχικής μελέτης, να παρουσιάζουν ό,τι τίποτα από τα ανωτέρω δεν ισχύουν .

Το λιμάνι που προτείνεται θα αποβεί, τελικά επιζήμιο για τον τόπο . Αν δεν μπορούν να το καταλάβουν , ας εγκαταλείψουν τον Δήμο , με ελαφρά τη συνείδηση ό,τι τουλάχιστον δεν έβλαψαν το νησί.

Ας ευχηθούμε να τους φωτίσει ο Θεός!! (Παρακολουθώντας τη συν εδρίαση του Δήμου Καρπάθου)

Παραπέμπω μάλιστα τους αναγνώστες σε ένα πρόσφατο Video μου.

https://www.facebook.com/karpathiakanea/videos/193216950209342

Εκεί αναφέρονται τα πάντα και συγκεκριμένα για τη μελέτη κυματοκίνησης με δεδομένα τα ανεμολόγια του μετεωρολογικού σταθμού αεροδρομίου Καρπάθου με ύψος κύματος 50 έως 80 εκατοστά, ενώ το Υ.Ε.Ν ζητά μελέτη κυματοκίνησης με τα ανεμολόγια της Ε.Μ.Υ. Ρόδου και κατά τη χειμερινή περίοδο λόγω του γεωγραφικού ανάγλυφου της περιοχής που το ύψος κύματος υπερβαίνει ακόμη και τα δύο (2)μέτρα. Καταδεικνύεται ότι αποφεύγεται η μελέτη διότι θα προκύψουν επιβαρυντικά στοιχεία για τις περιβαντολογικές επιπτώσεις με τη κατασκευή του λιμένος αυτού.

Η καθαίρεση του υπάρχοντος λιμενοβραχίονα ,ως πρόταση πρέπει οπωσδήποτε να εγκαταλειφθεί. Θα παρακαλέσω τα Καρπαθιακά Νέα να δημοσιευθούν τα πρόσφατα Video θαλασσοταραχής που έπληξαν το λιμάνι δίχως τη καθαίρεση του υπάρχοντος λιμενοβρχίονα. (45μ το ήμισυ του μήκους). Με τις εικόνες αυτές δε χρειάζεται να είναι κανείς λιμενολόγος η περιβαντολόγος για να βγάλει τα συμπεράσματά του!

Ντίνος Καραξής

Συντ. Πολιτικός Μηχανικός

3.5.2023

Καρπαθιακά Νέα