Ντίνος Καραξής για το σχεδιαζόμενο λιμάνι: Καταστροφή η καθαίρεση του υπάρχοντος λιμενοβραχίονα

Ντίνος Καραξής για το σχεδιαζόμενο λιμάνι: Καταστροφή η καθαίρεση του υπάρχοντος λιμενοβραχίονα

Για πιά έγκριση περιβαντολογικής μελέτης μιλάμε; Από ποιά Υπηρεσία; Η Ε.Σ.Α.Λ ” έχει πάρει πίσω τη γνωμοδότησή της; Η μήπως τα μέλη της έχουν αντικατασταθεί και έχονν διαφορετική άποψη ;

Επί τέλους ας δοθεί μια συγκεκριμένη απάντηση διότι διαφορετικά αν τελικά κατασκευασθεί λιμάνι με καθαίρεση του υπάρχοντος λιμενοβραχίονα με τις καταστροφικές συνέπειες που θα έχει, την ευθύνη δε θα έχει μόνον ο φορέας του έργου ή ο κύριος αυτού δ.λ.δ ο Δήμος Καρπάθου, αλλά και οι καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι πολυσέλιδες αναφορές που δικαιολογούν τα πάντα με άρθρα και νομοθετήματα δεν είναι κατανοητά όσο κι’ αν προσπαθούν να μας αποδείξουν ότι ” όλα βαίνουν καλώς” για τη κατασκευή του λιμένος Πηγαδίων. Δε θα παραιτηθώ υποστηρίζοντας τη γνώμη μου “Περί μη κατεδαφίσεως του υπάρχοντος λιμενοβραχίονα”.

Σημείωση : Αναφέρεται απόφαση της Ε.Σ.Α.Λ 91 /05 /03 –02 –2022( ΑΔΑ) 619 Φ4 653 Π.Ω–7ΧΒ ) ο.τι: δεν πραγματοποιήθηκε υπολογισμός κυματικών χαρακτηριστικών χρησιμοποιώντας τα ανεμολογικά στοιχεία της Ε.Μ.Υ ( είτε Πηγαδίων είτε Αεροδρομίου και αντ’αυτού εφαρμόστηκαν τα αποτελέσματα του κυματικού μοντέλου WAM το οποίο αντλεί ατμοσφαιρικά δεδομένα από το μοντέλο SKIRON.

Ως εκ τούτου επανέρχεται η Ε . Σ .Α .Λ με την υπ’αριθ. 95 Φ7 ΟΡ11 – ΙΕ5 pdf για να ζητήσει νέα μελέτη κυματοκίνησης με τα ανεμολογικά στοιχεία της Ε,Μ.Υ Ρόδου και μάλιστα κατά τη χειμερινή περίοδο όπως αναφέρεται Παρακάτω δημοσιεύεται αυτούσια η εν λόγω απόφαση για την οποία όπως διαφένεται δεν εδόθη καμμία απάντηση.

10.10.2023

Καρπαθιακά Νέα