Ευχαριστήριο Ντίνου Βασ. Λιορεΐση για την τοποθέτηση Κατόπτρων Κυκλοφορίας στον Περιφερειακό Αμαξιτό Δρόμο της Ολύμπου

Ευχαριστήριο Ντίνου Βασ. Λιορεΐση για την τοποθέτηση Κατόπτρων Κυκλοφορίας στον Περιφερειακό Αμαξιτό Δρόμο της Ολύμπου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

 

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω από καρδιάς τους συμπατριώτες μας:

α. Νίκο Ιωάν. Λεντάκη, Εργολάβο Δημοσίων Έργων για τη δωρεάν παραχώρηση των υλικών που χρειάστηκαν στο εγχείρημα τοποθέτησης των Κατόπτρων Κυκλοφορίας στον Περιφερειακό Αμαξιτό Δρόμο της Ολύμπου

β. Νίκο Μιχ. Λεντάκη για την άψογη συνεργασία μας στην υλοποίηση του όλου έργου.

 

Ντίνος Βασ. Λιορεΐσης

16.9.2023

Καρπαθιακά Νέα