Δυο ξενοδοχειακές μονάδες στην Κάρπαθο ενισχύονται από την Περιφέρεια

Δυο ξενοδοχειακές μονάδες στην Κάρπαθο ενισχύονται από την Περιφέρεια

Δυο ξενοδοχεία στην Κάρπαθο ανάμεσα στις 19 νέες αποφάσεις για υπαγωγή ισάριθμων επενδύσεων σε ξενοδοχεία,  στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και ενίσχυση με επιχορηγήσεις, εξέδωσαν οι Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας. Τα νέα ξενοδοχεία, οι επεκτάσεις και οι ανακαινίσεις θα γίνουν σε Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ρόδο, Κάρπαθο και Χαλκίδα.

Πιο συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΜΑΡΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση νέας ξενοδοχειακής μονάδας τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων κατηγορίας τεσσάρων αστέρων (4*) συνολικής δυναμικότητας 12 διαμερισμάτων, 22 δωματίων, 46 κλινών της εταιρίας ΜΑΡΗΣ ΙΚΕ, στην περιοχή Λακκί, του Δήμου Καρπάθου του Νομού Δωδεκανήσου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.614.193,67 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.483.848,67 € (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 598.539,47 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 2,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «PGP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «PGP Μ.ΙΚΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας τεσσάρων αστέρων (4*) δυναμικότητας 7 διαμερισμάτων – 38 κλινών, στην περιοχή Καλλίπολη του Δήμου Καρπάθου του Νομού Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.751.523,56 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.751.523,56 € (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 700.609,42 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 2,50 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

30.12.2022

money-tourism.gr