Από το Υπ. Υγείας προκυρήχθηκαν δυο θέσεις παθολόγων για το Νοσοκομείο Καρπάθου

Από το Υπ. Υγείας προκυρήχθηκαν δυο θέσεις παθολόγων για το Νοσοκομείο Καρπάθου

Από το Υπουργείο Υγείας αναρτήθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω επί θητεία δυο θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Γ.Ν. ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 21/09/2021 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 05/10/2021 ώρα 12.00 (μεσημέρι). Οι αποφάσεις προκήρυξης των Νοσοκομείων και των Δ.Υ.Πε. για όλες τις παραπάνω θέσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί, αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dpnp_a@moh.gov.gr, το αργότερο μέχρι και την 14/09/2021.