Διοικητής Νοσοκομείου Καρπάθου προς Ευγενία Κρητικού: "Σας ευχαριστούμε και πάλι θερμά και συγχαίρουμε την κοινωνική σας προσφορά"

Διοικητής Νοσοκομείου Καρπάθου προς Ευγενία Κρητικού: "Σας ευχαριστούμε και πάλι θερμά και συγχαίρουμε την κοινωνική σας προσφορά"