Διορθώθηκε η πρώτη σελίδα της πρόσκλησης για την 78η Επέτειο της ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ - Ομόφωνα εγκρίθηκε το πρόγραμμα από την Ο.Ε. του Δήμου Καρπάθου

Διορθώθηκε η πρώτη σελίδα της πρόσκλησης για την 78η Επέτειο της ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ - Ομόφωνα εγκρίθηκε το πρόγραμμα από την Ο.Ε. του Δήμου Καρπάθου

Διορθώθηκε η πρώτη σελίδα της πρόσκλησης στην οποία γίνεται αναφορά στο Επαναστατικό-Απελευθερωτικό Κίνημα Καρπάθου και σύμφωνα με πηγές από τον Δήμο εκ παραδρομής αρχικά δεν έγινε αναφορά. Να επισημάνουμε βέβαια ότι στη δεύτερη σελίδα της πρόσκλησης δεν έγινε η ανάλογη διόρθωση.

Όσο αφορά το πρόγραμμα, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου στην έκτακτη συνεδρίαση 23.9.2022, ενέκρινε Ομόφωνα τις παρακάτω εκδηλώσεις και την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00.6443 πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 ως εξής:

-2.000 € για την παράθεση γεύματος στην Κοινότητα Μενετών 150 Ατόμων στις 5 Οκτωβρίου 2022

-1.500 € για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων 3 ημερών και συγκεκριμένα 5/10/2022 στις Μενετές, 8/10/2022 στο Φοινίκι και 11/10/2022 στο Απέρι. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται:

Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022, στην Κοινότητα Μενετών και ώρα 11:00, για να τιμηθεί η έναρξη του Επαναστατικού Απελευθερωτικού Κινήματος της Καρπάθου. Θα ακολουθήσει παράθεση γεύματος 150 ατόμων στο εκκλησιαστικό μέγαρο Μενετών μετά το πέρας της τελετής.

• Το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2022, στο Φοινίκι της Κοινότητας Αρκάσας και ώρα 17:30, για να τιμηθεί η Αποστολή σωτηρίας στην Αίγυπτο.

• Την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10:00, στην Κοινότητα Απερίου για να τιμηθεί η Υπογραφή παράδοσης του νησιού μας από τους Ιταλούς στην Παγκαρπαθιακή Επαναστατική Επιτροπή.

Σε όλες οι εκδηλώσεις θα υπάρχει ηχητική κάλυψη με δαπάνη του δήμου.

Η δεύτερη σελίδα στην οποία δεν γίνεται αναφορά στην Επανάσταση Καρπάθου

27.9.2022

Καρπαθιακά Νέα