Αρτοκλασία και Τρισάγιο για τα αποθανόντα μέλη από την Ομοσπονδία Δωδεκ. Σωματείων και την Δωδεκανησιακή Μέλισσα

Αρτοκλασία και Τρισάγιο για τα αποθανόντα μέλη από την Ομοσπονδία Δωδεκ. Σωματείων και την Δωδεκανησιακή Μέλισσα