"Ξέρουμε να ακούμε τα παιδιά μας;" Ομιλία στις Μενετές, από την Πρεσβ. Φιλόλογο καθηγήτρια Σοφία Κουτσούρη Δορμπαράκη

"Ξέρουμε να ακούμε τα παιδιά μας;" Ομιλία στις Μενετές,  από την Πρεσβ. Φιλόλογο καθηγήτρια Σοφία Κουτσούρη Δορμπαράκη