Δωρεά δυο οχημάτων στην ΔΑΝ Καρπάθου από τον Δήμο

Δωρεά δυο οχημάτων στην ΔΑΝ Καρπάθου από τον Δήμο

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου, στη συνεδρίαση της 28 Ιουνίου 2021 και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την δωρεά κυριότητας προς το Δημόσιο (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – ΔΑΝ Καρπάθου) δύο (2) οχημάτων.

Πρόκειται για ένα όχημα γενικής χρήσης του Δήμου MITSUBISHI FUSSO (αριθμός πλαισίου 006909) και για έναν εκσκαφέα – φορτωτή KOMATSU (αριθμός πλαισίου 93F21158), τα οποία ανταποκρίνονται πλήρως στις επιχειρησιακές ανάγκες του Συγκροτήματος και θα συνείσφεραν σημαντικά στην εκτέλεση της αποστολής της ΔΑΝ Καρπάθου.