Δωρεά φαρμακευτικών και άλλων υλικών από τον Όμιλο Καρπαθίων Νέων στο Νοσοκομείο Καρπάθου

Δωρεά φαρμακευτικών και άλλων υλικών από τον  Όμιλο Καρπαθίων Νέων στο Νοσοκομείο Καρπάθου

Ο Όμιλος Καρπαθίων Νέων (Ο.Κ.Ν.) επισκέφθηκε το νοσοκομείο «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος» με σκοπό τη δωρεά φαρμακευτικών υλικών, γραφικής ύλης, και καθαριστικών ειδών. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Στασινόπουλο Βασίλειο (Διοικητής Γ.Ν. Καρπάθου) και την κυρία Γεργατσούλη Ελπίδα.

28.8.2022

πηγή Όμιλος Καρπαθίων Νέων