Δωρεά Νίκου και Μαίρης Πρωτοψάλτη στους μαθητές δημοτικού σχολείου Διαφανίου Καρπάθου!

Δωρεά Νίκου και Μαίρης Πρωτοψάλτη στους μαθητές δημοτικού σχολείου Διαφανίου Καρπάθου!

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ολύμπου του Δήμου Καρπάθου αποδέχτηκε  ομόφωνα στις 15 Μαρτίου την εγγράφως κατατεθείσα προσφορά των συμπατριωτών μας επιχειρηματιών Νίκου και Μαίρης Πρωτοψάλτη προς τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Διαφανίου Καρπάθου.

Η προσφορά αφορά την παραχώρηση ετησίως 200lt υγρών καυσίμων κατά κεφαλήν για κάθε εγγραφόμενο μαθητή στο Δημοτικό Σχολείο Διαφανίου Καρπάθου από τον προσεχή Σεπτέμβριο του έτους 2023 και για τα Σχολικά Έτη 2023-24 & 2024-25.

Είναι βέβαιο ότι η απλόχερη αυτή δωρεά θα αποτελέσει μια σπουδαία βοήθεια στην προσπάθεια της Κοινότητας Ολύμπου και του Δήμου Καρπάθου να διατηρηθεί σε λειτουργία το σχολείο του ακριτικού χωριού μας.

Δελτίο Τύπου

 


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΙΡΗΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

 

Προς τον

Αξ/μο Πρόεδρο

του Κοινοτικού Συμβουλίου Ολύμπου

του Δήμου Καρπάθου

κ. Ηλία Βασ. Παπαηλία

Όλυμπος

85700 ΚΑΡΠΑΘΟΣ

Αρκάσα Καρπάθου,

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2023

Θέμα: Προσφορά υποστηρικτικής ενίσχυσης στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Διαφανίου Καρπάθου.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Λάβαμε πρόσφατα γνώση δια του ηλεκτρονικού τύπου των σοβαρών προβλημάτων που παρουσιάζονται αναφορικά με την εξακολούθηση της λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Διαφανίου, το οποίο αποτελεί στην  ουσία άμεση συνέχεια του ιστορικού Δημοτικού Σχολείου Ολύμπου Καρπάθου. Σχολείο στο οποίο υπηρέτησε, όπως ασφαλώς γνωρίζετε, ως δάσκαλος τα δύσκολα χρόνια της Ιταλικής αποικιοκρατικής κατοχής ο αείμνηστος παππούς μας Νικόλαος Ιωάννου Βασιλαράκης (1908 – 1987), Ολυμπίτης στην καταγωγή.

Αποφασίσαμε ως εκ τούτου να καταθέσουμε στη μνήμη του, ενώπιον εσάς προσωπικά και των σεβαστών Μελών του Συμβουλίου σας, την υποστηρικτική προσφορά μας η οποία αφορά την παραχώρηση ετησίως 200lt υγρών καυσίμων κατά κεφαλήν για κάθε εγγραφόμενο μαθητή στο Δημοτικό Σχολείο Διαφανίου Καρπάθου από τον προσεχή Σεπτέμβριο του έτους 2023 και για τα Σχολικά Έτη 2023-24 & 2024-25, είτε πρόκειται για κάτοικο της Κοινότητας Ολύμπου είτε για κάτοικο άλλου χωριού του νησιού μας, ώστε να διευκολύνονται οι οικογένειές τους στις μετακινήσεις τους από και προς το Σχολείο τους.

Βέβαιοι για την εκ μέρους σας αποδοχή της πρότασης μας αυτής,

 

Σας χαιρετούμε με ιδιαίτερη εκτίμηση,

 

 

Νίκος και Μαίρη Δημ. Πρωτοψάλτη.

Διαφάνι Καρπάθου

 


Από το Πρακτικό της με αριθμό 1 / 2023 συνεδρίασης της Κοινότητας Ολύμπου Καρπάθου

Αριθμός Απόφασης: 1/2023

ΘΕΜΑ 1ο : Αποδοχή της προσφοράς των συμπατριωτών μας επιχειρηματιών Νίκου και Μαίρης Πρωτοψάλτη προς τους εγγραφόμενους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Διαφανίου Καρπάθου για τα σχολικά έτη 2023-24 & 2024-25.

Στην Όλυμπο, σήμερα Πέμπτη 15 Μαρτίου 2023 και ώρα 17:00 στο Κοινοτικό κατάστημα της Κοινότητας Ολύμπου, συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Ολύμπου ύστερα από την υπ αριθ. Πρωτ.107- 10/03/2023 πρόσκληση του Αναπληρωτή Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Γεώργιος Κ. Χατζηπαπάς
  2. Ιωάννης Η. Μηνατσής
  3. Αντώνιος Ι. Οικονόμου
  4. Βασίλειος Εμμ. Ορφανός

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ηλίας Β. Παπαηλίας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Κοινότητας Ολύμπου Καρπάθου και υπάλληλο του ΚΕΠ0033 Ολύμπου Καρπάθου κα Σοφία Μπαλάσκα- Χαλκιά.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ολύμπου κ. Γεώργιος Κ. Χατζηπαπάς, εισηγούμενος το 1o Θέμα της ημερησίας διάταξης στο Κοινοτικό Συμβούλιο ανέφερε τα εξής:

“ Προ μηνός περίπου δεχτήκαμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την υποστηρικτική προσφορά των συμπατριωτών μας επιχειρηματιών Νίκου και Μαίρης Πρωτοψάλτη, η οποία αφορά την παραχώρηση ετησίως 200lt υγρών καυσίμων κατά κεφαλήν για κάθε εγγραφόμενο μαθητή στο Δημοτικό Σχολείο Διαφανίου Καρπάθου από τον προσεχή Σεπτέμβριο του έτους 2023 και για τα Σχολικά Έτη 2023-24 & 2024-25, είτε πρόκειται για κάτοικο της Κοινότητας Ολύμπου είτε για κάτοικο άλλου χωριού του νησιού μας, ώστε να διευκολύνονται οι οικογένειές τους στις μετακινήσεις τους από και προς το Σχολείο τους.

Θα πρέπει να αναφέρω ότι η προσφορά αυτή κατατέθηκε στη μνήμη του αείμνηστου παππού τους Ολυμπίτη Δασκάλου του Γένους Νικολάου Ιωάννου Βασιλαράκη (1908 – 1987), που όπως είναι σε όλους γνωστό τα δύσκολα χρόνια της Ιταλικής αποικιοκρατικής κατοχής δίδασκε με συνέπεια στη μαθητιώσα νεολαία του τόπου μας την Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία και την αγάπη προς τη μητέρα πατρίδα Ελλάδα. Γνωστή είναι επίσης σε όλους τους συμπατριώτες μας η ενεργή συμμετοχή του στα γεγονότα της ματαίωσης της Ιταλικής απογραφής του 1936 στην Όλυμπο και οι εξ αυτού του λόγου ασκηθείσες εις βάρος των δασκάλων μας διώξεις εκ μέρους των αποικιοκρατών.

Ως Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλιό υ Ολύμπου του Δήμου Καρπάθου προτείνω στο Κοινοτικό Συμβούλιό μας να αποδεχθεί ασμένως την κατατεθείσα πατριωτική προσφορά και να ευχαριστήσει εν σώματι τους Δωρητές Νίκο Δημ. Πρωτοψάλτη, που επαξίως φέρει το όνομα του εκ μητρός παππού του και τη σύζυγό του Μαίρη για την εκ μέρους τους επιδειχθείσα φιλοτιμία.

Είμαι βέβαιος ότι η άδολη πατριωτική αυτή προσφορά θα συμβάλει καθοριστικά στην εξακολούθηση της λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Διαφανίου, που αποτελεί διακηρυγμένο στόχο της Κοινότητας μας και κεντρική επιλογή του Δήμου Καρπάθου”.

Κατόπιν αυτού ο Αναπληρωτής Πρόεδρος καλ́ εσε το Κοινοτικό Συμβούλιο Ολύμπου να ψηφίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ολύμπου του Δήμου Καρπάθου αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου και έπειτα από διαλογική συζήτηση, συμφωνεί και αποφασίζει ομόφωνα να αποδεχτεί μετ’ επαίνων την κατατεθείσα προσφορά των συμπατριωτών μας Νίκου και Μαίρης Πρωτοψάλτη.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1/2023

Μετά την σύνταξή του υπογράφεται το πρακτικό αυτό ως ακολούθως.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Γεώργιος Κ. Χατζηπαπάς

Τα μέλη

Ιωάννης Η. Μηνατσής Αντώνιος Ι. Οικονόμος Βασίλειος Εμμ. Ορφανός

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Ολύμπου Καρπάθου &α/α Ο Αναπληρωτής

Γεώργιος Κ. Χατζηπαπάς

17.3.2023

Καρπαθιακά Νέα