ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ: Δωρεάν πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση και σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ: Δωρεάν πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση και σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης

Η #ΠεριφέρειαΝοτίουΑιγαίου μέσω Ευρωπαϊκών Πόρων στηρίζει τις οικογένειες που πληρούν τα κριτήρια του προγράμματος, με τη χορήγηση 5.837 vouchers, δίνοντας τους δωρεάν πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση και σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης. 

Οι δράσεις αυτής στήριξης και κοινωνικής συνοχής υλοποιούνται μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), εταιρείας των Δήμων της χώρας.
Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), για την επιλογή των ωφελούμενων εκδίδει κάθε χρονιά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει της οποίας καλούνται οι νόμιμοι εκπρόσωποι να υποβάλουν αίτηση.
Η αίτηση υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του παιδιού ή ατόμου με αναπηρία που δύναται να ωφεληθεί της δράσης (γονέας ή άτομο που έχει οριστεί ως δικαστικός συμπαραστάτης), επιλέγεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, ενώ οι δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας, φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών ή/και ατόμων με αναπηρία, οι οποίες λειτουργούν νομίμως, δύνανται να είναι:
• Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί
• Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
• Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
• Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ).
Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "Δωρεάν Πρόσβαση σε Προσχολική Εκπαίδευση και Υπηρεσίες Δημιουργικής Απασχόλησης ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΝΗΣΙ+ΔΡΑΣΗ Voucher για Βρεφικοί Βρεφονηπιακοί 5.837 παιδιά Παιδικοί ΚΔΑΠ ΚΔΑΠ-Αμέα -Αμέα 4.000.000,00€ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου ΕΣΠΑ 2021 -2027"

8.2.2023

Καρπαθιακά Νέα