Ο καταρράκτης και η θεραπεία του. Ο συμπατριώτης μας Δρ Βασίλειος Φ. Διακονής στον Αντ1 (VIDEO)

Ο καταρράκτης και η θεραπεία του. Ο συμπατριώτης μας Δρ Βασίλειος Φ. Διακονής στον Αντ1 (VIDEO)