Δήμος και Αστυνομία παλεύουν να βάλουν σε τάξη τους δρόμους της Καρπάθου - Σε εφαρμογή απόφαση 113/2010

Δήμος και Αστυνομία παλεύουν να βάλουν σε τάξη τους δρόμους της Καρπάθου - Σε εφαρμογή απόφαση 113/2010

Σε εφαρμογή έχει μπει τις τελευταίες ημέρες η απόφαση 113 από το 2010 (δήμαρχος Μιχάλη Ιωαννίδη) του δημοτικού συμβουλίου Καρπάθου για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Δήμο Καρπάθου. Τόσο ο Δήμος, με τον κ. Νισύριο και το τμήμα περιβάλλοντος, όσο και η Αστυνομία της Καρπάθου, με τον διοικητή κ. Τσακιράκη να δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον και να ασχολούνται προσωπικά με το θέμα και να προσπαθούν να βάλουν σε μια τάξη το χάος με το παρκάρισμα στους δρόμους της πρωτεύουσας του νησιού.

Η απόφαση 113/2010 δεν χρειάζεται να περάσει σε ΦΕΚ, όπως μας ανέφεραν πηγές από τον Δήμο του νησιού, έτσι γίνεται μια πραγματικά μεγάλη προσπάθεια να μην έχουμε τα φαινόμενα των προηγουμένων ετών.

Πράγματι, όπως μας λένε επιχειρηματίες στον πεζόδρομο της παραλίας, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα και οι κανόνες τηρούνται αφού πέφτουν βροχή από πρόστιμα στους παραβάτες και αφαιρούνται πινακίδες! Πάντως είναι αρκετοί εκείνοι που υποστηρίζουν ότι ο δήμος πρέπει να νοικιάσει ακόμη 2 πάρκινγκ για να μην υπάρχει θέμα με τα  αυτοκίνητα μέσα στην πρωτεύουσα.

Παρακάτω διαβάστε την απόφαση 113/2010:


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της με αριθμό 07 / 2010

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου.

Αριθμός Απόφασης: 113/2010

Θέμα: Τροποποίηση του άρθρου 15 της 86/09 απόφασης του Δημοτικού

Συμβουλίου.(Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Δήμου Καρπάθου).

Κάρπαθος και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 07 του μηνός Μαΐου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. συνήλθε σε Δημόσια Έκτακτη Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου, ύστερα από Τηλεφωνική πρόσκληση της Προέδρου του, στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρα (95 Ν.3463/2006) του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας για τη συζήτηση του θέματος, διότι σε σύνολο 17 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες 10 Δημοτικοί Σύμβουλοι και σε σύνολο 08 Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων Δημοτικών Διαμερισμάτων βρέθηκαν παρόντες 2, ήτοι:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Νικολαΐδου Καλλιόπη. (Πρ Δ.Σ.) 1. Φιορέντζης Ευστάθιος.(Αντιδήμ)

2. Ανδρέου Νικόλαος. (Αντιδήμ.) 2. Σισαμής Γεώργιος

3. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ 3. Νισύριος Εμμανουήλ.

4. Λάμπρος Ηλίας. 4. Παραγυιός Κωνσταντίνος

5. Γεργατσούλης Γεώργιος. 5. Μανωλάκης Γεώργιος

6. Βασιλαράκης Γεώργιος. 6. Τούμα Γεώργιος

7. Δήμαρχος Γεώργιος. 7. Μακρής Ανδρέας

8. Χαροκόπος Ιωάννης.

9. Σπανός Μιχαήλ

10. Χατζηκωστής Αριστείδης.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ορφανίδης Νικόλαος (Πρ. Απερίου). 1. Λυτός Βασίλειος ( Πρ. Μεσοχωρίου).

2. Λιγνός Κωνσταντίνος ( Πρ. Σπόων). 2. Αλεξιάδης Μηνάς (Πρ. Αρκάσας).

3. Λυτός Ηλίας ( Πρ. Βωλάδας).

4. Καμαράτος Γεώργιος (Πρ, Πυλών).

5. Ρουσάκης Νικόλαος ( Πρ. Μενετών)

6. Κρητσιώτης Γεώργιος (Πρ. Όθους)

Απουσία του Δημάρχου Καρπάθου κ. Ιωαννίδη Μιχαήλ και παρουσία του αναπληρωτή του Αντιδημάρχου κ. Ανδρέου Νικολάου και αφού παραβρέθηκε ο Υπάλληλος του Δήμου κ. Γεώργιος Π. Μηνακάκης για την τήρηση των πρακτικών, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Καλλιόπη Ι. Νικολαΐδου αφού διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, έδωσε το λόγο στον υπάλληλο της Δημοτικής Αστυνομίας κ. Σπακουρή Ιωάννη ο οποίος εισηγούμενος το θέμα ανάφερε :

« Λόγω άρνησης εφαρμογής της υπ’ αριθ. 86/09 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, από το Αστυνομικό Τμήμα Καρπάθου ισχυριζόμενοι ότι δεν καλύπτονται από την περσινή απόφαση, σχετικά με το άρθρο 15 που αφορά την παραλιακή οδό από το αμφιθέατρο μέχρι το λιμάνι, και λόγω έναρξης της τουριστικής περιόδου αναγκαζόμαστε να προτείνουμε άμεσα τη τροποποίηση του άρθρου 15 της 86/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου ως εξης:.

Στην παραλιακή οδό ισχύουν τα εξής:

Απαγορεύεται η κυκλοφορία και η στάθμευση κατά τις ώρες 19:00 – 01:00, από 01 Μαΐου έως τέλος Οκτωβρίου κάθε χρόνο μέχρι ακύρωσης ή τροποποίησης της παρούσας απόφασης.

Απαγορεύεται η στάθμευση σε όλο το μήκος της οδού από λιμάνι έως Αμφιθέατρο και από τις δύο πλευρές της οδού.

Επιτρέπεται μόνο στο τμήμα από Τουριστικό Κατάστημα ιδιοκτησίας Νταμαρέλου Νικολάου στη περιοχή «Σκάλα» έως Εθνική Τράπεζα. (περιλαμβάνονται δύο θέσεις για Α.Μ.Ε.Α.).

Η τρίτη θέση στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α. θα δημιουργηθεί πλησίον νέου πρακτορείου ΠΡΟΠΟ Παπαβασίλη Βασιλείου στη περιοχή Βλυχά».

Ο Δημοτικός Σύμβουλο κ. Γεργατσούλης Γεώργιος προτείνει να επιτραπεί η στάθμευση σε μία από τις πλευρές του δρόμους από το Αμφιθέατρο έως το Εκκλησιαστικό Μέγαρο Ευαγγελιστρίας.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις – ερωτήσεις από Δημοτικούς Συμβούλους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση επί του θέματος,

Αποφαίνεται κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την εισήγηση του υπαλλήλου της Δημοτικής Αστυνομίας κ. Σπακουρή Ιωάννη τροποποιώντας το άρθρο 15 της υπ’ αριθ. 86/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Δήμο Καρπάθου, όπως αυτή διατυπώνεται στο σκεπτικό της απόφασης.

Μειοψηφεί ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεργατσούλης Γεώργιος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 113/2010.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικολαΐδου Καλλιόπη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ

Λάμπρος Ηλίας

Ανδρέου Νικόλαος

Γεργατσούλης Γεώργιος.

Βασιλαράκης Γεώργιος

Δήμαρχος Γεώργιος.

Χαροκόπος Ιωάννης

Σπανός Μιχαήλ

Χατζηκωστής Αριστείδης.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Π. Μηνακάκης

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Μιχαήλ Γ. Ιωαννίδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Αριθ. Πρωτ.: 3131 Κάρπαθος 10 Μαΐου 2010

Προς :

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Περ/κή Διοίκηση Δωδ/σου

85100 ΡΟΔΟΣ

Υπόψη: κ. Ειρήνης Mαντικού

ΘΕΜΑ: Υποβολή για έλεγχο της υπ’ αριθ. 113/2010 απόφασης του Δημοτικού

Συμβουλίου Καρπάθου

Σας υποβάλλουμε συνημμένα επικυρωμένο απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου που διαλαμβάνει την υπ’ αριθ. 113/2010 απόφαση του «Τροποποίηση του άρθρου 15 της 86/09 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.(Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Δήμου Καρπάθου) » μετά του οικείου αποδεικτικού δημοσίευσης και λοιπών εγγράφων και παρακαλούμε για τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Μιχαήλ Γ. Ιωαννίδης

24.5.2023

Καρπαθιακά Νέα