Δήμος Η.Ν. ΚΑΣΟΥ: δρομολόγια δημοτικού λεωφορείου - Έναρξη 13 Σεπτεμβρίου 2022

Δήμος Η.Ν. ΚΑΣΟΥ:  δρομολόγια δημοτικού λεωφορείου - Έναρξη 13 Σεπτεμβρίου 2022

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

07:30 ΠΟΛΙ – ΠΑΝΑΓΙΑ – ΦΡΥ
07:45 ΦΡΥ – ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ – ΑΡΒΑΝΙΤΟΧΩΡΙ – ΦΡΥ
08:45 ΦΡΥ – ΑΡΒΑΝΙΤΟΧΩΡΙ – ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ – ΦΡΥ
09:15 ΦΡΥ – ΠΑΝΑΓΙΑ – ΠΟΛΙ – ΦΡΥ
10:00 ΦΡΥ – ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ – ΑΡΒΑΝΙΤΟΧΩΡΙ – ΦΡΥ
11:00 ΦΡΥ – ΑΡΒΑΝΙΤΟΧΩΡΙ – ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ – ΦΡΥ
12:00 ΦΡΥ – ΠΑΝΑΓΙΑ – ΠΟΛΙ – ΦΡΥ
13:00 ΦΡΥ – ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ – ΑΡΒΑΝΙΤΟΧΩΡΙ – ΦΡΥ
14:05 ΦΡΥ – ΑΡΒΑΝΙΤΟΧΩΡΙ – ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ – ΦΡΥ – ΠΑΝΑΓΙΑ – ΠΟΛΙ – ΦΡΥ

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ