Στο ΔΣ της ΕΥΔΑΠ ο Δωδεκανήσιος Αντώνης Γιαννικουρής! 

Στο ΔΣ της ΕΥΔΑΠ ο Δωδεκανήσιος Αντώνης Γιαννικουρής! 

 Στο Διοικητικό Συμβούλιο τηςΕΥΔΑΠ ΑΕ, εκλέχθηκε ο τ. Πρόεδρος του ΤΕΕ Δωδεκανήσου Αντώνης Γιαννικουρής, με πρόταση του Ελληνικού Δημοσίου, ως μέτοχος πλειοψηφίας στην Γενική  Συνέλευση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.  

Η ΕΥΔΑΠ είναι υπεύθυνη κυρίως για την μείζονα περιοχή της Αττικής. Πλην όμως, έχει τη δυνατότητα να παρέχει όλο το εύρος των υπηρεσιών της και εκτός περιοχής αρμοδιότητάς της, μέσω θυγατρικών Εταιριών και μέσω σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με τους ΟΤΑ. 

Οι στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΥΔΑΠ, βασισμένες στα κριτήρια ESG, δίνουν έμφαση στην αειφόρο διαχείριση του νερού και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά ταυτόχρονα σε στοχευμένες ενέργειες για την αποδοτικότητα της λειτουργίας, την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την υποστήριξη της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. 

Αντώνης Γιαννικουρής: …«Είναι μεγάλη τιμή και τεράστια η ευθύνη, η συμμετοχή μου στο ΔΣ της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, της μεγαλύτερης εταιρίας του Ελληνικού Δημοσίου. Πιστεύω πως η εμπειρία που έχω αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια στις θέσεις που υπηρέτησα θα λειτουργήσει θετικά, ώστε μέσω στενής συνεργασίας και στοχοπροσήλωσης να ανταποκριθούμε στις μεγάλες προκλήσεις της επόμενης περιόδου. Καλή θητεία σε όλους!»  

Το νέο ΔΣ της ΕΥΔΑΠ 

Το Ελληνικό Δημόσιο ως Μέτοχος της πλειοψηφίας, πρότεινε και εξέλεξε τα κάτωθι εννέα (9) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με τετραετή θητεία, λήγουσα την 6η.9.2027, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους: 

Γεώργιος Στεργίου  Πρόεδρος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος 

Χαράλαμπος Σαχίνης  Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 

Αντώνιος Γιαννικουρής  Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Χρήστος Kαραπλής  Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Ελένη – Μαρία Kαϋμενάκη  Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Μαρίκα Λάμπρου  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 

Αναστασία Μαρτσέκη  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 

Μαρίνα Μαυρομάτη  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 

Ευθύμιος Σφήκας  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 

Χρήστος Μηστριώτης  Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Παναγιώτης Σκουλαρίκης  Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Εμμανουήλ Αγγελάκης  Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Γεώργιος Αλεξανδράκης  Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Δελτίο Τύπου

15.9.2023

Καρπαθιακά Νέα