Ε.Α.Κ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ: Το Π.Κ. Καρπάθου να αναβαθμιστεί σε Πυροσβεστική Υπηρεσία Δ΄ τάξης

Ε.Α.Κ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ: Το Π.Κ. Καρπάθου να αναβαθμιστεί σε Πυροσβεστική Υπηρεσία Δ΄ τάξης

ΠΡΟΣ: Κο Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και

Πολιτικής Προστασίας Κικίλια Βασίλειο

ΚΟΙΝ.: Κα Υπουργό Εσωτερικών Κεραμέως Νίκη

Κο Υφυπουργό Εσωτερικών Κωνσταντινίδη Ευστάθιο

Κο Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας

Τουρνά Ευάγγελο

Κο Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος

Βάγια Θεόδωρο

Κο Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορ. – Νοτ. Αιγαίου & Κρήτης

Τσικαλά Γεώργιο

Κο Δ/κτη Π.Ε.Π.Υ.Δ. Νοτίου Αιγαίου

Βλόντζο Γεώργιο

Κο Δ/κτη ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου

Παπαθανασίου Αθανάσιο

Κο Δήμαρχο Καρπάθου Φελλουζή Μιχαήλ

Κα Έπαρχο Καρπάθου Νικολαΐδη Καλλιόπη

Όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πολιτικούς φορείς – Α.Δ.Ε.Δ.Υ. – Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Π.Σ.

Θέμα: «Προβλήματα στην στέγαση και την λειτουργία του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καρπάθου».

Κύριε Υπουργέ,

Έχουν περάσει δέκα μήνες από την τελευταία παρέμβαση μας που είχε πραγματοποιηθεί στις 22 Μαρτίου 2023 προς τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και αφορούσε το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρπάθου.

Το Π.Κ. Καρπάθου στεγάζεται πλέον σε ένα άλλο κτήριο που παραχωρήθηκε μετά από δωρεά ιδιώτη. Για τον λόγο όμως ότι το ακίνητο αποτελεί συνιδιοκτησία παραχωρήθηκε το μισό κτίριο και όχι ολόκληρο.

Μέσω της αρχικής μας παρέμβασης με γνώμονα την πυρασφάλεια του νησιού, αλλά και την εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των συναδέλφων μας, προτείναμε την αναβάθμιση του Π.Κ. Καρπάθου σε Πυροσβεστική Υπηρεσία Δ΄ τάξης.

Επίσης επισημαίναμε ότι δεν πρέπει να γίνει καμία βεβιασμένη ενέργεια μετεγκατάστασης εφόσον δεν τηρηθούν πλήρως οι απαραίτητες προβλεπόμενες διαδικασίες και ο ενδελεχής έλεγχος από όλες τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες.

Παρ’ όλα αυτά η διαδικασία προχώρησε και ενώ έχουν γίνει σχετικές προσπάθειες με σκοπό την βελτίωση της κατάστασης των κτιριακών εγκαταστάσεων, η λειτουργικότητα του Π.Κ. παραμένει προβληματική και οι συνθήκες διαβίωσης των πυροσβεστικών υπαλλήλων παραμένουν υποβαθμισμένες.

Το γεγονός ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις αποτελούν δύο ξεχωριστές ιδιοκτησίες μέσα σε κοινό οικοπεδικό χώρο, με κοινή είσοδο και έχουν παραχωρηθεί από τους ιδιοκτήτες τους, η μεν πρώτη για την στέγαση του Π.Κ. Καρπάθου και η δεύτερη για λειτουργία επιχείρησης τεχνικών υπηρεσιών, δημιουργεί προβλήματα όπως:

 • Από την λειτουργία της επιχείρησης υπάρχει συνεχόμενη όχληση έντονου θορύβου πολλές φορές μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες, με ότι σημαίνει αυτό για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Κ. και την απαραίτητη αυτοσυγκέντρωση που επιβάλλεται σε εκπαιδευτικές διαδικασίες, την διεκπεραίωση διοικητικών υποχρεώσεων, προανακριτικών πράξεων και την ανάπαυση του μάχιμου προσωπικού βάρδιας κατά την διάρκεια του 24ωρου.

 • Στον κοινό αύλειο χώρο γίνεται συσσώρευση άχρηστων και επικίνδυνων υλικών με ευθύνη της όμορης επιχείρησης, τα οποία αποτελούν κίνδυνο ατυχήματος τόσο για τον μηχανολογικό εξοπλισμό όσο και για το πυροσβεστικό προσωπικό.

Τα λειτουργικά προβλήματα του πυροσβεστικού κλιμακίου εντοπίζονται στα εξής σημεία:  

 • Ο δρόμος που οδηγεί στις εγκαταστάσεις του Π.Κ. Καρπάθου από ένα σημείο και μετά είναι χωματόδρομος.

 • Στον προαύλιο χώρο κοντέινερ που είναι τοποθετημένο για την αποθήκευση διαφόρων υλικών και καυσίμων (βενζίνη) δεν έχει στεγανότητα και κατά την διάρκεια βροχόπτωσης διέρχονται στον εσωτερικό χώρο νερά.

 • Από τις κτιριακές εγκαταστάσεις που στεγάζεται το Π.Κ., μεταφέρεται ρεύμα σε όμορη ιδιοκτησία όπου λειτουργεί επιχείρηση ανακύκλωσης με καλώδιο που είναι εκτεθειμένο έξω από την κεντρική πόρτα με ότι πιθανούς κινδύνους εγκυμονεί αυτή η επισφαλή μεταφορά ρεύματος.

 • Η δεξαμενή πετρελαίου για τα οχήματα του Π.Κ. είναι τοποθετημένη στον προαύλιο χώρο σκεπασμένη με πρόχειρη κατασκευή από λαμαρίνες με ότι συνεπάγεται αυτό για την ασφάλεια του προσωπικού και συναλλασσόμενων πολιτών. Με δεδομένο ότι στον χώρο των κτιριακών εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε υπερυψωμένη περιοχή δεν έχει τοποθετηθεί αλεξικέραυνο, γίνεται αντιληπτός ο κίνδυνος που ελλοχεύει ανά πάσα στιγμή από την πτώση κεραυνών στα δύο σημεία φύλαξης των καυσίμων.

 • Τα πυροσβεστικά οχήματα είναι εκτεθειμένα στα καιρικά φαινόμενα χωρίς καμία στοιχειώδη μέριμνα.

 • Ο αποθηκευτικός χώρος που στεγάζεται η γεννήτρια (για την περίπτωση διακοπής ρεύματος) είναι υπερυψωμένος και όχι εύκολα προσπελάσιμος και μέσω αυτού διέρχονται πλείστα καλώδια με υψηλή τάση, με ότι σημαίνει αυτό για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του προσωπικού.

Οι συνθήκες διαβίωσης των υπαλλήλων έχουν ως εξής:

 • Οι χώροι υγιεινής αποτελούνται από τρεις τουαλέτες μέσα σε κοινό προθάλαμο. Η μια τουαλέτα που έχει παραχωρηθεί στους άνδρες πυροσβεστικούς υπαλλήλους δεν έχει παράθυρο και λόγω ότι ο εξαερισμός δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις εγκλωβίζεται στον χώρο έντονη δυσοσμία όπου υπάρχει νεροχύτης για την υγιεινή των υπαλλήλων. Στον χώρο της τουαλέτας που έχει παραχωρηθεί για τις γυναίκες, στο σημείο της ντουζιέρας όχι μόνο είναι τοποθετημένη η λεκάνη αλλά διαχέονται μέσα σ αυτή και τα απόνερα της αποχέτευσης του νιπτήρα αντί να καταλήγουν με επιδαπέδιες σωληνώσεις στο κεντρικό σιφόνι! Δηλαδή υπάρχει μία πλήρη υποβάθμιση των κανόνων υγιεινής, με ότι σημαίνει αυτό για την υγεία του μάχιμου προσωπικού του Π.Κ. Καρπάθου.

 • Η έλλειψη καθαριότητας για έναν ολόκληρο χρόνο υποχρέωνε τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους του Π.Κ. όχι μόνο να εκτελούν και καθήκοντα καθαριότητας, αλλά και να βάζουν το χέρι στην τσέπη για να αγοράζουν υλικά καθαρισμού για τον λόγο ότι είναι ελάχιστα τα υλικά που στέλνει η Π.Υ. Ρόδου όπου ανήκει διοικητικά το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο. Η ανάθεση που έγινε σε συνεργείο καθαριότητας πριν από λίγες μέρες με παροχή υπηρεσιών για (2) φορές την εβδομάδα, δεν λύνει ουσιαστικά το πρόβλημα καθαρότητας σε μία υπηρεσία άμεσης επέμβασης που επιχειρεί σε επιβαρυντικά και με μολυσματικούς παράγοντες περιβάλλοντα επί 24ωρου βάσης 365 ημέρες τον χρόνο.

 • Στον αύλειο χώρο είναι τοποθετημένη δεξαμενή νερού που γεμίζει από την κεντρική παροχή ύδρευσης του κτηρίου η οποία όμως δεν είναι σφραγισμένη. Τα δύο καπάκια πλήρωσης που διαθέτει παραμένουν μισάνοιχτα γιατί έχει μέσα αντλία για να γίνεται πλήρωση στα πυροσβεστικά οχήματα, και το αντίστροφο.

 • Για την αποθήκευση των υλικών χρησιμοποιούνται δύο παλιοί ψυκτικοί θάλαμοι, όπου εσωτερικά συνδέονται με το τηλεφωνείο! Λόγω έλλειψης αποθηκευτικής χωρητικότητας μεταφέρθηκαν υλικά του Π.Κ. στον ημιώροφο σε αποθήκη της όμορης ιδιοκτησίας οπού δεν υπάρχει σκάλα έχει ασανσέρ εμπορευμάτων.

 • Το πάτωμα στο χώρο των θαλάμων των ανδρών πυροσβεστικών υπαλλήλων είναι από τσιμέντο λόγω ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση πλακιδίων και επιπρόσθετα υπάρχει φρεάτιο της αποχέτευσης που λόγω προβληματικής στεγανότητας μυρίζει έντονα.

 • Στον χώρο της κουζίνας υπάρχει μεσόπορτα που επικοινωνεί με την διπλανή ιδιοκτησία, γεγονός που καθιστά προβληματική την προστασία των εγκαταστάσεων και των υλικών του Π.Κ.

 • Μέσα στους χώρους του Π.Κ. εντοπίζονται πολλές κατσαρίδες και τρωκτικά. Δεν έχει γίνει ουσιαστική παρέμβαση για την απεντόμωση και την απολύμανση των χώρων του Π.Κ. με αποτέλεσμα οι πυροσβέστες για να προστατευτούν και να αντιμετωπίσουν την άθλια και επιβλαβή κατάσταση που δημιουργείται σε βάρος της υγείας τους, προμηθεύονται με δικά τους χρήματα ειδικά σκευάσματα για την αντιμετώπισή τους.


Κύριε Υπουργέ

Είναι προφανές ότι η ύπαρξη όλων των παραπάνω προβλημάτων υποβαθμίζει την λειτουργική δυνατότητα του Π.Κ. όπως και τις συνθήκες διαβίωσης των υπαλλήλων του.

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών όλα αυτά τα χρόνια έχει αναδείξει τα σοβαρά προβλήματα στέγασης που υπάρχουν τόσο στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες όσο και στα Πυροσβεστικά Κλιμάκια της χώρας. Πολλά από αυτά τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια στεγάζονται σε απαράδεκτους και ακατάλληλους χώρους που παραχωρήθηκαν εδώ και δύο δεκαετίες από τις δημοτικές αρχές και δεν έχει αλλάξει στην μεγάλη τους πλειοψηφία η κατάσταση τους.

Έχουμε πολλές φορές επισημάνει, ότι η κύρια αιτία του προβλήματος είναι η στρατηγική σταδιακής μεταφοράς αρμοδιοτήτων πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας γενικότερα στους φορείς Α και Β βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, που όλα αυτά τα χρόνια είναι σε συνεχή εξέλιξη μέσα από ένα ανάλογο νομοθετικό πλαίσιο. Βασικός της στόχος είναι η απαλλαγή του κράτους από την αποκλειστική ευθύνη της χρηματοδότησης για την πυρασφάλεια και η μετακύλιση της οικονομικής επιβάρυνσης στις πλάτες των πολιτών (δημοτών) μέσω της ανταποδοτικότητας. 

Στην στρατηγική αυτή έχουμε αντιτεθεί επί δύο και πλέον δεκαετίες κάθε φορά που προωθούνταν από την έναρξή της με συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες και σχεδιασμούς και στην ίδια κατεύθυνση θα συνεχίσουμε.

Για το στεγαστικό ζήτημα των δομών του Πυροσβεστικού Σώματος, η πάγια θέση μας είναι ότι απαιτείται σχεδιασμός σε κεντρικό επίπεδο με ευθύνη του κράτους για το πώς οι υποδομές του Πυροσβεστικού Σώματος θα δημιουργούνται, θα οργανώνονται, θα λειτουργούν και θα επιχειρούν.

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) που έχουν φορτωθεί με πάνω από (200) διακόσιες αρμοδιότητες με υποτυπώδη χρηματοδότηση, για μία ακόμη φορά όπως και στην περίπτωση του Π.Κ. Καρπάθου και πλείστων άλλων περιπτώσεων, επιβεβαιώνεται ότι δεν μπορούν να επωμιστούν τη διαχείριση υποδομών τέτοιου μεγέθους που προστατεύουν τη ζωή και την περιουσία του λαού και του φυσικού πλούτου της χώρας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η δωρεάν παραχώρηση φαντάζει σαν μάνα εξ ουρανού.

Κύριε Υπουργέ, στην βάση των προαναφερομένων προβλημάτων ζητάμε την παρέμβασή σας ώστε:

 • Να επιλυθούν άμεσα όλα τα λειτουργικά προβλήματα του Π.Κ. Καρπάθου, καθώς και να αναβαθμιστούν όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας οι συνθήκες διαβίωσης των πυροσβεστικών υπαλλήλων που εργάζονται σε αυτό.

 • Το Π.Κ. Καρπάθου να αναβαθμιστεί σε Πυροσβεστική Υπηρεσία Δ΄ τάξης.

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

27.1.2024

Καρπαθιακά Νέα