Στην εφ. της κυβερνήσεως ο διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Δήμου Καρπάθου

Στην εφ. της κυβερνήσεως ο διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Δήμου Καρπάθου

Με την υπ’ αριθ. 1150/03.11.2022 απόφαση του Δημάρχου Καρπάθου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 161 και 167 του ν. 3584/2007 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, διορίζεται ο ΓΕΡΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Χαράλαμπου πτυχιούχος του Τμήματος Λογιστικής της σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης, σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Καρπάθου.

19.12.2022

Καρπαθιακά Νέα