Ευχαριστήρια επιστολή Διοικητή Νοσοκομείου Καρπάθου προς την Ειρήνη Ρουσσάκη-Καφετζή για φιλοξενία στελεχών ΕΚΑΒ

Ευχαριστήρια επιστολή Διοικητή Νοσοκομείου Καρπάθου προς την Ειρήνη Ρουσσάκη-Καφετζή για φιλοξενία στελεχών ΕΚΑΒ