Ευχαριστήρια επιστολή Διοικητή Νοσοκομείου Καρπάθου προς τον Ιωάννη Λογοθέτη για φιλοξενία στελεχών ΕΚΑΒ

Ευχαριστήρια επιστολή Διοικητή Νοσοκομείου Καρπάθου προς τον Ιωάννη Λογοθέτη για φιλοξενία στελεχών ΕΚΑΒ