Ευχαριστήριο ΠΕΝΘΟΥΣ της οικογένειας ΑΡ. ΠΑΥΛΙΔΗ

Ευχαριστήριο ΠΕΝΘΟΥΣ της οικογένειας ΑΡ. ΠΑΥΛΙΔΗ

 

ΘA ΘEΛAME NA EYXAPIΣTHΣOYME AΠO TA BAΘH THΣ KAPΔIAΣ MAΣ TOYΣ ΣYΓΓENEIΣ KAI ΦIΛOYΣ AΛΛA KAI OΛOYΣ OΣOYΣ MAΣ ΣYMΠAPAΣTAΘHKAN ΣTH ΔYΣKOΛH ΣTIΓMH TOY ΠENΘOYΣ MAΣ ΓIA TON AΓAΠHMENO MAΣ ΣYZYΓO, ΠATEPA, AΔEPΦO, ΘEIO KAI NONO, APIΣTOTEΛH ΠAYΛIΔH. TO EIΛIKPINEΣ KAI MEΓAΛO KYMA AΓAΠHΣ ΠOY EΞEΦPAΣAN ANΘPΩΠOI AΠO OΛA TA ΔΩΔEKANHΣA AΛΛA KAI OΛOKΛHPH THN EΛΛAΔA ΓIA TON TEΛH MAΣ, AΠAΛYNE TON ΠONO THΣ AΠΩΛEIAΣ TOY.