Σαν σήμερα, 1.8.1919, εφ. Ροδιακή: Ευχαριστήριο των Πυλών για τους συμπατριώτες που ζουν στο New Castle

Σαν σήμερα, 1.8.1919, εφ. Ροδιακή: Ευχαριστήριο των Πυλών για τους συμπατριώτες που ζουν στο New Castle