Ευχές από τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και το προσωπικό του Δήμου Καρπάθου

Ευχές από τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και το προσωπικό του Δήμου Καρπάθου