Εγκρίθηκε η μελέτη "Υδραυλικές εργασίες για την Δ.Ε. Ολύμπου" από τον Δήμαρχο Καρπάθου

Εγκρίθηκε η μελέτη "Υδραυλικές εργασίες για την Δ.Ε. Ολύμπου" από τον Δήμαρχο Καρπάθου