Διπλή ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου (Οικονομικοί Απολογισμοί 2020-21)

Διπλή ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου (Οικονομικοί Απολογισμοί 2020-21)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ – ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας καλούμε στην Ειδική Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ, την 22η του μηνός Μαρτίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ, με όσα προβλέπονται στο άρθρο 67 του ν. 3852/2010 και το άρθρο 163 του ν. 3463/2006.

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Οικονομικών Καταστάσεων Οικονομικού Έτους 2020.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ -ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας καλούμε στην Ειδική Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ, την 22η του μηνός Μαρτίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ, με όσα προβλέπονται στο άρθρο 67 τουν. 3852/2010 και το άρθρο 163 τουν. 3463/2006.
Θέμα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Οικονομικών Καταστάσεων Οικονομικού Έτους 2021.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μιχάλης Μανωλάκης
18.3.2023
Καρπαθιακά Νέα