Στις 18.00 η Συνεδρίαση Απολογισμού-Ισολογισμού οικονομικών Δήμου Καρπάθου

Στις 18.00 η Συνεδρίαση Απολογισμού-Ισολογισμού οικονομικών Δήμου Καρπάθου