Εγκρίθηκε η δαπάνη για τα Ηλιάκεια 2023 από τον Δήμαρχο Καρπάθου

Εγκρίθηκε η δαπάνη για τα Ηλιάκεια 2023 από τον Δήμαρχο Καρπάθου

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Τον εορτασμό της ετήσιας εκδήλωσης τιμής και μνήμης του Ήρωα σμηναγού Κώστα Ηλιάκη»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε την υπ’ Αριθ.Πρωτ.:9053/18-5-2023 περιγραφή δαπάνης για τον «Τον εορτασμό της ετήσιας εκδήλωσης τιμής και μνήμης του Ήρωα σμηναγού Κώστα Ηλιάκη» όπως επισυνάπτεται στο παράρτημα Α’ και αποτελεί ανυπόστατο τμήμα της παρούσας.

Β. Καθορίζουμε την δαπάνη στο ύψος της μελέτης 5.695,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπως αυτό ορίζεται ανά περίπτωση. Γ. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00.6443 για το 2023 με το ποσό των 5.695,00 ευρώ στον οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜ ΝΙΣΥΡΙΟΣ