Καταβολή έκτακτης εισφοράς των μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Καρπάθου

Καταβολή έκτακτης εισφοράς των μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Καρπάθου

Εγκρίνουμε, για την κυνηγετική περίοδο 2023-2024, την καταβολή έκτακτης εισφοράς είκοσι ευρώ (20 € ) από κάθε μέλος του Κυνηγετικού Συλλόγου Καρπάθου, για την επίτευξη των φιλοθηραματικών σκοπών του Συλλόγου.

Η Δ/ντρια Δασών Δωδεκανήσου

Μπαλατσούκα Αικατερίνη Δασολόγος ΜSc

27.6.2023

Καρπαθιακά Νέα