Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου ΚΑΡΠΑΘΟΥ, επιχορήγηση ύψους 25.000 ευρώ στον ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου ΚΑΡΠΑΘΟΥ, επιχορήγηση ύψους 25.000 ευρώ στον ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ

Στην έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου, που πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σήμερα Πέμπτη, 30.6.2022, εγκρίθηκε ομόφωνα η επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» από τον Δήμο Καρπάθου για την προαγωγή του αθλήματος.

Εξειδικεύει την εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 00.6735 πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 ως εξής: 25.000 € για την επιχορήγηση του συλλόγου Α.Σ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ για να τα χρησιμοποιήσει με σκοπό τη συμμετοχή σε αγωνιστικές υποχρεώσεις εκτός έδρας και για το κόστος αγωνιστικών υποχρεώσεων εντός έδρας και για το κόστος λειτουργίας της ακαδημίας 2022 από ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2022 μέχρι ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022, σύμφωνα με το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό που αναφέρονται αναλυτικά στην αίτησή του.