Στα 4,5 εκ. ευρώ ο προϋπολογισμός 2024 του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος».

Στα 4,5 εκ. ευρώ ο προϋπολογισμός 2024 του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου  «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος».

12.1.2024

Καρπαθιακά Νέα