Στις 30 Νοεμβρίου ειδική Συνεδρίαση έγκρισης Οικονομικών καταστάσεων 2020 στον ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Στις 30 Νοεμβρίου ειδική Συνεδρίαση έγκρισης Οικονομικών καταστάσεων 2020 στον ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ